YEKON üyeleri ile yeni dönem çalışmaları planlandı.

03 Haziran 2022

Toplantıda; genel kurul sonrası süreç, dernek yeni dönem stratejileri, üye kurumların güncel sorunları ve ihtiyaçları, iletişim ve görünürlük çalışmaları, dernek sosyal medya ve web sitesi, proje geliştirme vb. konuları görüşüldü.

Ayrıca, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (@istkaorgtr) 2021 yılı Yaratıcı Endüstriler Mali Destek Programı kapsamında desteklediği İstanbul Yaratıcı Endüstriler Merkezi (İstanbul Creative Industries Hub) projesinin faaliyetleriyle ilgili toplantıya katılan Yekon üye temsilcileri birlikte çalışma yapılmıştır. 

Ekli Görseller