Tasarım

Bir planın ya da nesnenin, inşa sürecindeki mimari ve mühendislik çizimlerinin meydana getirilmesine denir. Hem fiil hem de isim olarak kullanılan “tasarlamak” yeni bir ürün ya da obje için plan yaratma ve geliştirme sürecini tanımlar.

Kültür ve Sanat

Kültür; bir topluluğun tarihi boyunca kazandığı maddi, manevi değerlerini, duyuş ve düşünüş birliğini oluşturan her türlü yaşayış, düşünce ve sanat varlıklarının tümüdür. Sanat; bir sanat yapıtının oluşumunda ait olduğu toplumun kültür yapısının önemi büyüktür.

Zanaat

Sermayeden çok nitelikli emeğe dayalı; öğrenimin yanı sıra el becerisi ve ustalık gerektiren meslek. Bu tür mesleklerin erbâbına zanaatkâr denir. El işi, özel beceri ve iş bilgisi gerektiren bir meslektir.

Etkinlik

Tören; özel bir olayda gerçekleştirilen ritüel önemi olan etkinlik. Toplantı; bazı ortak çıkarlarla ilgilenen bireylerin bir araya gelmesi. Etkinlik Yönetimi; olayların organizasyonunu, uygulama süreçlerini ve ölçüm süreçlerini kapsamaktadır.

Medya

Kitle iletişiminde, bilgi veya verileri depolamak ve iletmek için kullanılan iletişim çıkışları veya araçlarıdır. Basılı medya, yayıncılık, haber medyası, fotoğrafçılık, sinema, dijital medya ve reklamcılık gibi kitle iletişim araçları endüstrisinin bileşenlerini ifade eder.

Reklam

Reklam, pazarlama ağı içinde en geniş yere sahiptir. Ürün ya da hizmetin doğumundan pazara sürülmesine kadar olan süreçte önemli rol oynar. Ürün ya da hizmete aşinalık kazandırılması, tanıtılması ve kullandırılması amaçlarını güder ancak ürün odaklı olması şart değildir.

İletişim ve Halkla İlişkiler

Bir işletmenin, kurumun ya da örgütün bağlantı kurduğu ya da kurabileceği kimselerin anlayış, sempati ve desteğini elde etmek tüm bunları devam ettirmek için yaptığı sürekli, örgütlenmiş bir yönetim fonksiyonudur. Temelinde ikna, retorik, algı kavramları yatmaktadır.

Bilişim

Bilişim bilimi ya da bilgisayar bilimi, bilgi ve hesaplamanın kuramsal temellerini ve bunların bilgisayar sistemlerinde uygulanabilmelerini sağlayan ve pratik teknikleri araştıran yapısal bilim dalıdır. Bilişimi bilginin düzenli ve ussal biçimde işlenmesi bilimidir.

Sinema

Sinema, hayatın akışı içinde olanı veya hayal edileni altını çizerek canlandırıp görsel bir hale getiren "büyülü bir fener" gibidir. Bu fener, perdeye yansıttığı ışığıyla izleyiciye hayal dünyasında gezinme imkânı sunar. Sinema, hareketli görüntülerin kaydedilerek izleyicilere gösterildiği, bir hikayeyi anlatma, duygusal deneyimleri paylaşma, düşünceleri iletmeye ve izleyiciye görsel bir deneyim sunmaya yönelik bir araçtır. Sinema, filmlerin yapımı, dağıtımı ve gösterimiyle ilgili bir endüstriyi de kapsar. Bu endüstri, film yapım şirketleri, stüdyolar, dağıtım şirketleri, sinema salonları ve diğer bağlantılı sektörlerden oluşur. Farklı türlerdeki filmleri içerir. Bunlar arasında dram, komedi, aksiyon, bilim kurgu, korku, romantik gibi çeşitli türler bulunur. Sinema ayrıca belgesel filmler, animasyonlar, kısa filmler, deneysel filmler ve sanatsal filmler gibi farklı formatları da kapsar.