YEKON Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

23 Mayıs 2022

16 tüzel üye kurumun katıldığı toplantıda YEKON tüzük değişikliği de görüşülerek yeni tüzük, YEKON genel kurulu tarafından onaylanmıştır.

Çeşitli gündem maddelerinin de görüşüldüğü toplantıda, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (@istkaorgtr) 2021 yılı Yaratıcı Endüstriler Mali Destek Programı kapsamında desteklediği İstanbul Yaratıcı Endüstriler Merkezi (İstanbul Creative Industries Hub) projesi hakkında YEKON üyelerine bilgilendirme de yapılmıştır. 

Ekli Görseller