Kültür ve Sanat

Kültür; bir topluluğun tarihi boyunca kazandığı maddi, manevi değerlerini, duyuş ve düşünüş birliğini oluşturan her türlü yaşayış, düşünce ve sanat varlıklarının tümüdür. Sanat; bir sanat yapıtının oluşumunda ait olduğu toplumun kültür yapısının önemi büyüktür.