Reklam

Reklam, pazarlama ağı içinde en geniş yere sahiptir. Ürün ya da hizmetin doğumundan pazara sürülmesine kadar olan süreçte önemli rol oynar. Ürün ya da hizmete aşinalık kazandırılması, tanıtılması ve kullandırılması amaçlarını güder ancak ürün odaklı olması şart değildir.