Yeni Üyelik İçin Başvuru Koşulları

YEKON 3 tip üyelik kabul etmektedir:

Tüzel Kişi-Asil Üyelik, Fahri Üyelik ve Onursal Üyelik.

YEKON’un asil üyeleri, YEKON’un kurucuları ile müracaatları üzerine Yönetim Kurulu’nca asil üyeliğe kabul edilen Tüzel Kişi-Asil Üyeleridir. Onursal Üyelik dışındaki üyelik tipleri için, aday kişi ve kuruluşun/örgütün imzalı başvuru formu ve ek belgeleri YEKON Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında gündem maddesi olarak görüşülür; ardından araştırma ve değerlendirme ile karara bağlanır. Bu süreçte, bağımsız bir denetleyici, Fahri Üyelik için başvurduysanız sizi arayabilir ya da Tüzel Kişi-Asil Üyelik için başvurduysanız üye olma elverişliliğini değerlendirmek üzere kuruluşunuzu/örgütünüzü ziyaret edebilir. Başvuruda, üyeliğe aday kişi veya kuruluş/örgüt itibarı, kurumsal vatandaş, çalışan ve işveren olarak sorumluluğu, paydaşlarına etik davranışı, meslekte sürdürülebilir faaliyet göstermesi, yaratıcılık eğitiminin gelişimine önem vermesi ve bu konuda çaba göstermesi gibi kriterler sorgulanır.

Üyeler, yasa ve Tüzük hükümlerine, yetkili kurul kararlarına uymak, Yönetim Kurulu’nca verilecek görevleri yerine getirmek, ödentilerini zamanında ödemek, derneğin amaç ve ilkelerine uygun davranmak, dernek tüzel kişiliğinin saygınlığını korumaya ve arttırmaya özen göstermekle yükümlüdür.

Üyelik Çeşitleri ve Üyeliğe Uygunluk Şartları

 

Üyelik Çeşitleri:

a) Tüzel Kişi-Asil Üye

b) Fahri Üye

c) Onursal Üye

 

a) Tüzel Kişi-Asil Üye

YEKON’un asil üyeleri, YEKON’un kurucuları ile müracaatları üzerine Yönetim Kurulu’nca asil üyeliğe kabul edilen aşağıda yer verilen nitelikleri haiz tüzel kişilerdir:

 

 1. Fiil ehliyetine sahip bulunan, YEKON’un amaç ve ilkeleri doğrultusunda yapılanmış; Sanat, Bilim, Teknoloji, İletişim, Sinema-Televizyon-Video, Reklam, Görsel İletişim, Tasarım (grafik tasarım, endüstriyel tasarım, illüstrasyon, resim, heykel, model, robotik tasarım, vb.), İnternet Teknolojileri (dijital platform, mobil pazarlama, yapay zekâ, sanal gerçeklik-arttırılmış gerçeklik platform tasarım ve yazılımları, her türlü yazılımlar, oyunlaştırma, dijital oyun tasarımı vb.), Moda Tasarımı, Halkla İlişkiler (iletişim danışmanlığı, pazarlama iletişimi, sosyal medya iletişimi ve pazarlama danışmanlığı, marka danışmanlığı, marka deneyimi ve kullanıcı deneyimi, müşteri ilişkileri yönetimi, dijital pazarlama vb.) Müzik (bestecilik, söz yazarlığı, aranjörlük, yorumculuk, yapımcılık, çalgıcılık vb.) Yayıncılık-Gazetecilik (kitap, çocuk kitapları, ders kitapları, süreli yayın, gazete, dergi yayıncılığı ile edebiyat ve çizgi roman eser sahipleri vb.) Mimarlık-Mühendislik (mimari tasarım, iç mimarlık, kentsel tasarım, peyzaj mimarisi, uzay mimarisi, robotik mimari, biyonik tasarım, yüksek teknoloji mimarisi, inşaat mühendisliği, endüstri mühendisliği, uzay mühendisliği vb. tüm mühendislik ve mimarlık alanları), İnovasyon, Etkinlik (her türlü halka açık tanıtım aktiviteleri), Sergileme (fuar, galeri, müzecilik vb.), Performans Sanatları (Tiyatro, dans, opera, bale, sirk, konser, müzikal vb.), Zanaat vb. alanlarda yaratıcı faaliyet gösteren; dernek, vakıf, birlik, meslek odası, meslek örgütü, kooperatif vb. ezcümle 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 5737 sayılı Vakıflar Kanunu hükmünce kurulmuş olan sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ile 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında olan her türlü yaratıcılığa konu sivil toplum örgütleri YEKON’a asil üye olma hakkına sahiptir.
 2. Üyelik için başvuranların durumu Yönetim Kurulu tarafından derneğin amaç ve ilkelerini gerçekleştirmesine yapabilecekleri katkılar açısından değerlendirilir ve en çok 30 gün içinde üyelik isteğinin kabulü ya da reddi şeklinde karara bağlanarak sonuçlandırılır. Sonuç, gerekçesiyle birlikte başvuru sahibine yazıyla bildirilir.

 

Tüzel kişi üyelikleri adına, üye tüzel kişinin;

 • Yönetim Kurulu Başkanı veya
 • Yönetim Kurulu’nca görevlendirilen temsilcisi genel kurulda oy kullanır.

Fahri üyeler ve onursal üyeler bu hüküm kapsamı dışındadır. Tüzel Kişi-Asil Üyeler için, ayrı bir Asil Üye Kayıt Defteri tutulur ve Asil Üye Kartı düzenlenir.

 

b) Fahri Üyelik 

YEKON’un amaçları doğrultusunda, başarılı çalışmalar gerçekleştiren girişimciler, akademik dünyada YEKON’un ilgili alanıyla ilgili çalışmalarda bulunan bireyler, YEKON’a katkıda bulunmak amacıyla fahri üye olmak için başvurma hakkına sahiptirler. Fahri üyelik adayı, YEKON’a üye derneklerin en az iki derneğin önerisi veya bizzat adayın Yönetim Kurulu’na yazılı başvurusuyla aday olarak ele alınır. Fahri Üyelik adaylarının başvuruları Yönetim Kurulu tarafından incelenir ve Yönetim Kurulu üyelerinin üçte iki çoğunluk oyuyla üyeliğe kabul veya ret kararı verilir.

 

 1. Fahri üyelerden YEKON’a giriş ücreti ve yıllık aidat alınmaz.
 2. Fahri üyelere YEKON’da seçme ve seçilme hakkı tanınmaz.
 3. Fahri üyeler, YEKON’un yönetim kurullarında yer almazlar ve genel kurullarında oy kullanamazlar.
 4. Fahri üyeler, YEKON Yönetim Kurulu’nun belirlediği çalışma grupları, proje, etkinlik ve komitelerde sorumluluk ve görev alabilirler.
 5. Fahri üyeler için ayrı bir Fahri Üye Kayıt Defteri tutulur ve Fahri Üye Kartı düzenlenir. Fahri üye olarak seçilen yabancıların Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olma koşulu aranmaz.

 

c) Onursal Üyelik 

YEKON’a maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlayan ya da YEKON’un amaçları doğrultusunda ülke çapında bir değer oluşmasına katkıda bulunan kişiler, Genel Kurul kararıyla Onursal Üye olarak kabul edilir.

 1. Her yıl azami üç (3) kişi Onursal Üye olabilir.
 2. Onursal üyelerden YEKON’a giriş ücreti ve yıllık aidat alınmaz.
 3. Onursal üyelere YEKON’da seçme ve seçilme hakkı tanınmaz.
 4. Onursal üyeler, YEKON yönetim kurullarında yer alamazlar ve genel kurullarında oy kullanamazlar.
 5. Onursal üyeler, YEKON Yönetim Kurulu’nun belirlediği çalışma grupları, proje, etkinlik ve komitelerde sorumluluk ve görev alabilirler.  Evvelce YEKON Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev alan kişiler, görevlerinin yasalara uygun şekilde ayıpsız tamamlanmasından sonra genel kurul kararı gerekmeksizin Onursal Üyelik hakkı kazanırlar.
 6. Onursal Üyeler için ayrı bir Onursal Üye Kayıt Defteri tutulur ve Onursal Üye Kartı düzenlenir. Onursal Üye olarak seçilen yabancıların Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olma koşulu aranmaz.
 7. YEKON’un Fahri Üyeleri, Onursal Üyeleri genel kurul toplantılarına gözlemci olarak katılabilir ancak YEKON Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu organlarına aday olamaz, seçilemez ve oy kullanamazlar.

Üyeler yasa ve tüzük hükümlerine, yetkili kurul kararlarına uymak, Yönetim Kurulu’nca verilecek görevleri yerine getirmek, ödentilerini zamanında ödemek, derneğin amaç ve ilkelerine uygun davranmak, dernek tüzel kişiliğinin saygınlığını korumaya ve arttırmaya özen göstermekle yükümlüdür.