Ulusal ve küresel pazarlarda

Yaratıcı sektörlerin değeri ve rekabet gücü YEKON’la artacak.

Yaratıcı endüstrilerdeki

Amacımız: Ulusal ve uluslararası bilgi ve deneyimin merkezi olmak.

İşbirliği kazanacak

Yaratıcı sektörler ekosisteminde etkin bir iş birliği için YEKON hazır.

Yaratıcı endüstrilerdeki

Trendleri ve değişimleri takip ediyoruz

YEKON Hakkında

YEKON'un Kuruluş Amacı

YEKON, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında yer alan ve uluslararası yaratıcı sektör sınıflamaları içinde faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin bir arada temsili için bir üst dernek konumunda 2012 yılında kurulmuştur.

YEKON

Yaratıcı Endüstriler