YEKON Yaratıcı İstanbul Atölyeleri

YEKON Yaratıcı İstanbul Atölyeleri, yaratıcı endüstriler ekosistemindeki farklı kesimleri bir araya getirmeyi hedefleyen disiplinlerarası bir platformdur. Genel olarak yaratıcı endüstrilerde faaliyet gösteren işletme, üniversite, yerel yönetim ve işverenleri müşterek bir platformda buluşturarak 4 üst başlıktan oluşan faaliyet alanında uygulamalı çalışmalar yapmayı, kamuoyunda yaratıcı endüstrilerin ulusal ekonomiye sağladığı katma değere ilişkin bilinirlik yaratılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır