05 Mayıs 2023

3. Disiplinlerarası Etkileşim Etkinliği "Yaratıcı Endüstrilerde Yapay Zeka, ChatGPT ve Dijitalizm" gerçekleşti

Yaratıcı Endüstrilerde Yapay Zeka, ChatGPT ve Dijitalizm 

Disiplinlerarası Etkileşim Etkinliği 

 

Yaratıcı Endüstriler Konseyi Derneği (YEKON), İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 2021 yılı Yaratıcı Endüstriler Mali Destek Programı kapsamında desteklediği İstanbul Yaratıcı Endüstriler Merkezi (Istanbul Creative Industries Hub) projesinin bir etkinliği olarak Yaratıcı Endüstrilerde Yapay Zeka, ChatGPT ve Dijitalizm webinarı düzenledi. 3 Mayıs Çarşamba günü saat 16:30’da Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliği ile çevrimiçi olarak düzenlenen etkinlikte moderatörlüğü YEKON Başkanı Sertaç Ersayın üstlendi.  

Yaklaşık 300 kişinin takip ettiği etkinlik, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi dekanı Prof. Dr. Kemal Suher’in açılış ve teşekkür konuşması ile başladı.   

Bahçeşehir Üniversitesi Dijital Oyun Tasarım Bölüm Başkanı Güven Çatak, yapay zeka ve oyun sektörü arasındaki ilişkiye değinerek sanılanın aksine henüz bilgisayar oyunlarında yapay zeka olmadığını aktardı. Mevcut oyunların önceden belirlenen sahneler üzerinden ilerliyor oluşunun yanında ileride yapay zekanın öğrenme yeteneğinin bilgisayar oyunlarının prodüksiyon aşamasında kullanılabileceğini belirterek oyunların içerik üretimi için ciddi bir devinim yaratabileceğine ve prototipleme aşamasında fayda sağlayabileceğine işaret etti. 

Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney, yapay zeka ve GPT (Generative Pre-trained Transformer) teknolojilerinin şirketler tarafından iş süreçlerine entegre edilmeye başlandığını ve yapay zekanın pazarlama alanındaki kullanımlarını aktardı. Microsoft ve Google gibi büyük şirketlerin bu alanda yatırım yapmaları ile bundan sonra gelecek olan öğrenen, uygulayan, dijital çalışan hizmeti veren, insanla rekabet eden ve üretici yapay zekayı ön plana çıkaran bir sürece girildiğini belirtti. Ancak bu gelişmelerin insanları yapay zekanın potansiyel tehlikeleri hakkında endişelendirdiğinden bahsetti. 

Bahçeşehir Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölüm Başkanı Fatih Kahraman, yapay zeka kullanımının büyük bir hızla tarım, sağlık, eğitim, enerji, akıllı ulaşım dahil her alana yayıldığına ve sektörlere etkisinden bahsetti. Bahçeşehir Üniversitesi'nin yapay zeka konusundaki çalışmalarına da değinerek doğal dil işleme, CCTV, zirve teknolojileri ve büyük dil modelleri konularında da bilgi verdi.  

 Google Türkiye Turizm Sektör Lideri Yeşim Öztekin, Google'ın yapay zeka teknolojisiyle ilgili yatırımları ve çalışmalarıyla birçok sektörde değer sağladığını ve bu teknolojinin insanlara yardımcı olma, onları tamamlama, güçlendirme ve ilham verme kapasitesiyle dönüştürücü bir teknoloji olduğundan bahsetti. Google'ın yapay zekanın sorumluluk bilinciyle geliştirilmesine öncülük ettiğini de vurgulayarak, iş yapış şekillerinde değişikliklere neden olarak ve her alanda daha etkili olacağını aktardı.  

Next Academy Kurucusu Levent Erden, tüm bu gelişmeler ışığında 5G teknolojisinin getireceği kolaylıkların yanı sıra, Türkiye’deki altyapı sorunları ve yüksek maliyetlerin düşünülmesi gerektiğine dikkat çekti. Yapay zeka ve ileri teknolojilerle uğraşacak yetenekli insanların işe alınması konusunda da görüşlerini belirterek bu yeniliklerin gerçekleşebilmesi için uygun altyapı, yüksek işlemci gücü ve enerji ihtiyacının karşılanması gibi birçok sorunun çözülmesi gerektiği vurgulayarak ve Türkiye'nin bu konuda hızlı adımlar atması gerektiği ifade etti. 

 NBE Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz teknolojik gelişmelerin insanların beklentilerini yükselttiği ve bu beklentilerin aşırı olduğu zaman hayal kırıklığına neden olabileceğini vurguladı. Yapay zekanın günümüzdeki durumuna değinirken gelecekteki potansiyel riskleri ile yapay zeka kullanımının etik konulardaki önemine değindi. 

Etkinliğin webinar kaydına buradan ulaşabilirsiniz.  

 

Bu yayın, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 2021 yılı Yaratıcı Endüstriler Mali Destek Programı kapsamında desteklediği İstanbul Yaratıcı Endüstriler Merkezi (Istanbul Creative Industries Hub) Projesinin bir etkinliği olarak Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi iş birliği ile planlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk YEKON’a ait olup İSTKA veya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.

Ekli Görseller