Projeler

YEKON YARATICI İSTANBUL ATÖLYELERİ

PROJE TANITIMI:
YEKON Yaratıcı İstanbul Atölyeleri, yaratıcı endüstriler ekosistemindeki farklı kesimleri bir araya getirmeyi hedefleyen disiplinlerarası bir platformdur. Genel olarak yaratıcı endüstrilerde faaliyet gösteren işletme, üniversite, yerel yönetim ve işverenleri müşterek bir platformda buluşturarak 4 üst başlıktan oluşan faaliyet alanında uygulamalı çalışmalar yapmayı, kamuoyunda yaratıcı endüstrilerin ulusal ekonomiye sağladığı katma değere ilişkin bilinirlik yaratılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Reklamcılar Derneği, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği, Grafikerler Meslek Kuruluşu Derneği, Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği, Kültür Kenti Vakfı ortaklığı ile yürütülen, Beyoğlu Belediyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Şehir Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin iştirakçi olarak yer aldığı proje, İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından, 2012 Yılı Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı çerçevesinde desteklenmektedir. Yaratıcı İstanbul Atölyeleri, YEKON Yaratıcı Endüstriler Konseyi Derneği tarafından yürütülmektedir.

İSTANBUL KALKINMA AJANSI:
Kuruluş:
İstanbul Kalkınma Ajansı, TR10 Bölgesi’nin (İstanbul) bölgesel gelişimini hızlandırmak ve kalkınmada sürdürülebilirliği sağlamak üzere 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 3. Maddesine dayanılarak 22 Kasım 2008 tarih ve 14306 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Kalkınma Bakanlığı’nın koordinasyonunda kurulmuş olan kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluştur.

Amaç:
Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgelerarası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır.

İLETİŞİM:
Proje Koordinatörü: Murat Karamanoğlu - mkaramanoglu@mapp.com.tr
Proje Yöneticisi: Aslı Demir - aslidemir.yekon@gmail.com
Proje Koordinatör Yardımcısı: İmren Arslanoğlu - imren.ar@gmail.com

İstanbul Tasarım Haritası Atölyesi / İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Özlem Er ve Doç Dr. Şebnem Timur Öğüt uzmanlığında Atölye Sorumlusu:
Feyza Baltacı - feyzabaltaci@hotmail.com
Proje

Fikri Mülkiyet Hukuku Atölyesi / İstanbul Şehir Üniversitesi
Prof. Dr. Tekin Memiş Uzmanlığında Atölye Sorumlusu:
Melih Can Korkmaz - mcankorkmaz43@gmail.com
Proje

Yaratıcı Ekonomi Çalışmaları Atölyesi/ İstanbul Bilgi Üniversitesi
Doç. Dr. Asu Aksoy ve Doç. Dr. Serhan Ada uzmanlığında Atölye Sorumlusu:
Funda Kurtuldu - fundakurtuldu@yahoo.com
Proje

Beyoğlu Üretici Ve Yaratıcı Endüstrileri Buluşturma Atölyesi / Beyoğlu Belediyesi
Esin Demircioğlu - demirciogluesin@gmail.com
Proje

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Makaleler

FİKRİ HUKUKTA KORUNAN UNSUR İFADE Mİ FİKİR Mİ?
Prof.Dr. Tekin MEMİŞ*

Piripaşa Mahallesi Boduroğlu Sokak No: 9 Halıcıoğlu 34445 Beyoğlu İstanbul, TÜRKİYE Tel: 0212 356 1980 info@yekon.org