• Amacımız;
  Fikri ve sınai mülkiyete tabi
  yaratıcı endüstrileri bir araya getirmek,
  disiplinlerarası işbirliğini
  teşvik etmek, geliştirmek.
 • Yaratıcılığın özenilen ve tercih edilen
  sosyal ve ekonomik değer
  haline gelmesi için,
  küresel pazarlarda da
  rekabet edebilirliğini artırmak.

 • Yerel ve küresel yaratıcılık eğitimi
  konusunda geliştirici,
  nitelikli çalışmalar yapmak.
  Eğitim sistemini daha sorgulayıcı,
  yenilikçi ve yaratıcı
  bir iş gücü sunmak üzere desteklemektir.

YEKON, YARATICI ENDÜSTRİLER MERKEZİNİ KURUYOR.

YEKON, İSTANBUL KALKINMA AJANSI'NIN 2021 YILI YARATICI ENDÜSTRİLER MALİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA TR/10/21/YES/0070 SÖZLEŞME NUMARASI İLE DESTEKLENEN "İSTANBUL YARATICI ENDÜSTRİLER MERKEZİ" (ISTANBUL CREATIVE INDUSTRIES HUB) PROJESİNİ BAŞLATTI.

Merkez, yaratıcı endüstrilerin güçlenmesine katkı sağlamak amacıyla sektörün görünürlüğünü artıracak ve faydalanıcıların kapasitesini destekleyecek.

Proje sonucunda yaratıcı endüstrilerle ilgili güncel veri üretilecek, aktörler arasında işbirliği ve ağlar oluşturulacak, politika ve stratejiler geliştirilecek, yaratıcı endüstrilerin aktörlerini ve tüm paydaşlarını kapsayan bir ekosistem oluşturulacaktır.

YARATICI ENDÜSTRİLER KONSEYİ DERNEĞİ

YEKON, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında yer alan ve uluslararası yaratıcı sektör sınıflamaları içinde faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin bir arada temsili için bir üst dernek konumunda 2012 yılında kurulmuştur.

AMACIMIZ

 • Yaratıcı endüstrilerdeki ulusal ve uluslararası bilgi ve deneyimin merkezi olmak
 • Ülkemizin dünya yaratıcı endüstrilerden daha fazla pay almasına katkı sağlayacak açılımları desteklemek
 • Yaratıcı alanlarda faaliyet gösteren ekosistemin işbirliği içinde olmasına ortam oluşturmak
 • Yekon üyeleri arasındaki işbirliği modellerinin oluşturulmasına imkan sağlamak
 • Yaratıcı endüstrilerdeki trendleri ve değişimleri takip ederek, sektörün büyümesine katkı yaratmak
 • Sektörel verilerin oluşturulmasını sağlayacak her türlü araştırmayı ve veri yönetimini desteklemek
 • Yaratıcı endüstrilerde daha fazla profesyonelin yetişmesi için destek mekanizmalarını sağlamak
 • Yaratıcı sektörlerin bir arada güçbirliği yaratacağı merkezleri oluşturmak
 • Yaratıcı sektörlerin özendirilmesi için her türlü yönetim unsurlarını çalıştırarak, farklı faaliyetleri yönetebilmek
 • İktisadi değer taşıyan, fikrî emek ürünlerinin korunmasını sağlayacak kanun ve yönetmenliklerin sektör ve ülke yararına işleyişine katkı sağlamak

YEKON'A KİMLER ÜYE OLABİLİR?

YEKON'un amaç ve ilkeleri doğrultusunda yapılanmış aşağıdaki yaratıcı alanlarda faaliyet gösteren; Dernek, Vakıf, Birlik, Meslek Odası, Meslek Örgütü, Kooperatif vb. ezcümle 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 5737 sayılı Vakıflar Kanunu hükmünce kurulmuş olan sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ile 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında olan her türlü yaratıcılığa konu sivil toplum örgütleri YEKON'a asil üye olma hakkına sahiptir.

YARATICI ENDÜSTRİ ALANLARI

 • Sanat, Bilim, Teknoloji, İletişim, Sinema-Televizyon-Video, Reklam, Görsel İletişim, Tasarım (grafik tasarım, endüstriyel tasarım, illüstrasyon, resim, heykel, model, robotik tasarım, vb.)
 • İnternet Teknolojileri (dijital platform, mobil pazarlama, yapay zekâ, sanal gerçeklik-arttırılmış gerçeklik platform tasarım ve yazılımları, her türlü yazılımlar, oyunlaştırma, dijital oyun tasarımı vb.)
 • Moda Tasarımı
 • Halkla İlişkiler (iletişim danışmanlığı, pazarlama iletişimi, sosyal medya iletişimi ve pazarlama danışmanlığı, marka danışmanlığı, marka deneyimi ve kullanıcı deneyimi, müşteri ilişkileri yönetimi, dijital pazarlama vb.)
 • Müzik (bestecilik, söz yazarlığı, aranjörlük, yorumculuk, yapımcılık, çalgıcılık vb.) Yayıncılık-Gazetecilik (kitap, çocuk kitapları, ders kitapları, süreli yayın, gazete, dergi yayıncılığı ile edebiyat ve çizgi roman eser sahipleri vb.)
 • Mimarlık-Mühendislik (mimari tasarım, iç mimarlık, kentsel tasarım, peyzaj mimarisi, uzay mimarisi, robotik mimari, biyonik tasarım, yüksek teknoloji mimarisi, inşaat mühendisliği, endüstri mühendisliği, uzay mühendisliği vb. tüm mühendislik ve mimarlık alanları)
 • İnovasyon
 • Etkinlik (her türlü halka açık tanıtım aktiviteleri), Sergileme (fuar, galeri, müzecilik vb.), Performans Sanatları (Tiyatro, dans, opera, bale, sirk, konser, müzikal vb.)
 • Zanaat

 • Kısaca YEKON

  Ülkemizde yaratıcılığın lobisini yapmak, yaratıcı endüstrileri biraraya getirmek, yaratıcılığın değer-eder ilişkisini kurmak, kamu-bürokrasi nezdinde pozitif ayrımcılık yapılması için girişimlerde bulunmak üzere vakıf ve birliklerin katıldığı bir üst dernek olarak Yaratıcı Endüstriler Konseyi Derneği kurulmuştur.

 • Newsletter'e üye olun, Takip edin

Piripaşa Mahallesi Boduroğlu Sokak No: 9 Halıcıoğlu 34445 Beyoğlu İstanbul, TÜRKİYE Tel: 0212 356 1980 info@yekon.org