• Amacımız;
  Fikri ve sınai mülkiyete tabi
  yaratıcı endüstrileri bir araya getirmek,
  disiplinlerarası işbirliğini
  teşvik etmek, geliştirmek.
 • Yaratıcılığın özenilen ve tercih edilen
  sosyal ve ekonomik değer
  haline gelmesi için,
  küresel pazarlarda da
  rekabet edebilirliğini artırmak.

 • Yerel ve küresel yaratıcılık eğitimi
  konusunda geliştirici,
  nitelikli çalışmalar yapmak.
  Eğitim sistemini daha sorgulayıcı,
  yenilikçi ve yaratıcı
  bir iş gücü sunmak üzere desteklemektir.
Serencebey Yokuşu, Huzur Palas Apt. No.11 D.2 Beşiktaş / İstanbul Tel: 0212 356 1980 info@yekon.org